1402/12/13 0 : 18

معرفی کامل پرچم کشور بوروندی + معنی آن

پرچم کشور بوروندی دارای طراحی ساده و معناگری است که عناصر مختلفی از تاریخ و فرهنگ این کشور را نمایان می‌کند. طراحی پرچم بوروندی به شرح زیر است:

  • زمینهٔ دو رنگ با نماد مرکزی: پرچم بوروندی دارای زمینهٔ افقی با دو رنگ است: سبز در بالا و قرمز در پایین. این دو رنگ به نمایانگر تاریخ و ارتباط با فرهنگ ملت بوروندی هستند.

  • دایرهٔ سفید در وسط: در وسط پرچم بوروندی، یک دایرهٔ سفید وجود دارد که به عنوان نمادی از صلح و وحدت ملت بوروندی تعبیر می‌شود. این دایره به شکل خورشید طراحی شده است.

  • عناصر نمادین دیگر: در داخل دایرهٔ سفید، عناصر دیگری نیز وجود دارند که نمایانگر تاریخ و فرهنگ ملت بوروندی هستند. این عناصر عبارتند از: دسته چمن، تخته چوگان، نیشکر، و کمیسیونهای بخشی از نمایانگری از فرهنگ و اقتصاد کشاورزی این کشور.

پرچم بوروندی به عنوان نمادی از تاریخ و فرهنگ ملت بوروندی در مراسم‌های رسمی و رویدادهای ملی این کشور به کار می‌رود و نمایانگر ارزش‌ها و وحدت ملت بوروندی است.

 پرچم کشور بوروندی

وبلاگ پیشنهادی