1402/12/07 13 : 22

معرفی کامل پرچم کشور بولیوی + عکس

پرچم کشور بولیوی دارای طراحی جالبی است که نمادهای مختلفی از تاریخ و فرهنگ این کشور را نمایان می‌کند. طراحی پرچم بولیوی به شرح زیر است:

  • زمینهٔ قرمز: پرچم بولیوی دارای زمینهٔ قرمز است که به عنوان نمایانگر شجاعت و جنگ‌های ملی بولیوی در مسیر استقلال از استعمار اسپانیا علیه تیمور‌های کولونیال اروپایی تعبیر می‌شود.

  • خشته‌های زرد: در وسط پرچم بولیوی، دو خشته زرد وجود دارد. این خشته‌ها به نمایانگر ثروت معدنی بولیوی، به ویژه معادن طلا، مس، و نقره در این کشور هستند.

  • تصویر لائویتا: در وسط پرچم، یک تصویر از ایوان لائویتا، که یکی از رهبران ملی و گردانندهٔ جنبش استقلال بولیوی بوده، قرار دارد. او نمایانگر قهری و ارادهٔ مردم بولیوی در دستیابی به استقلال از استعمار اسپانیا است.

پرچم بولیوی به عنوان نمادی از تاریخ استقلال‌جویی و فرهنگ ملت بولیوی در مراسم‌های رسمی و رویدادهای ملی این کشور به کار می‌رود و نمایانگر مبارزات و ثروت‌های طبیعی بولیوی است.

 پرچم کشور بولیوی

وبلاگ پیشنهادی