1402/12/12 22 : 56

معرفی پرچم کشور پاپوآ گینه نو + عکس و معنی

پرچم کشور پاپوآ گینه نو دارای طراحی جالبی است که نمادهای متعددی از تاریخ و فرهنگ این کشور را نمایان می‌کند. طراحی پرچم پاپوآ گینه نو به شرح زیر است:

  • زمینهٔ قرمز: پرچم پاپوآ گینه نو دارای زمینهٔ قرمز است که به عنوان نمایانگر شجاعت و جنگ‌های ملی این کشور برای استقلال از استعمار اروپایی تعبیر می‌شود.

  • راکت لوله‌ای و کتیبهٔ مخملی: در وسط پرچم، یک راکت لوله‌ای و یک کتیبهٔ مخملی قرار دارد. راکت لوله‌ای نمایانگر مردم پاپوآ گینه نو به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مردم‌نهادهای دنیا و همچنین مهارت‌های شکار و جنگ این مردم است. کتیبهٔ مخملی شامل سه رنگ (قرمز، زرد، سیاه) است که نمایانگر تنوع فرهنگی و اجتماعی مردم پاپوآ گینه نو است.

  • پروانه‌ها: در دو طرف راکت لوله‌ای، پروانه‌های سه‌گونه وجود دارند که نمایانگر تنوع طبیعی و پرنده‌های این منطقه هستند.

پرچم پاپوآ گینه نو به عنوان نمادی از تاریخ استقلال‌جویی و فرهنگ متنوع این کشور در مراسم‌های رسمی و رویدادهای ملی به کار می‌رود و نمایانگر شجاعت مردم و تنوع طبیعی و فرهنگی پاپوآ گینه نو است.

پرچم کشور پاپوآ گینه نو

وبلاگ پیشنهادی