1402/12/12 23 : 32

توضیحات درباره پرچم کشور پاراگوئه + معنی آن

پرچم کشور پاراگوئه دارای طراحی ساده و معناگری است که نمادهایی از تاریخ و فرهنگ این کشور را نمایان می‌کند. طراحی پرچم پاراگوئه به شرح زیر است:

  • زمینهٔ سه رنگ با خط عمودی: پرچم پاراگوئه دارای زمینهٔ سه رنگ است که از چپ به راست به ترتیب رنگ‌های قرمز، سفید و آبی دارد. این سه رنگ به عنوان نمایانگر سه دسته از ملت پاراگوئه به نام‌های "یکایللی" (قرمز)، "پاراگوایای" (سفید) و "گوارانی" (آبی) تعبیر می‌شوند.

  • کوتاه ترین طرف سفید: در پارچهٔ سفید کوتاه‌ترین طرف پرچم قرار دارد، که به عنوان نمایانگر تاریخچهٔ کوتاه مستعمراتی پاراگوئه و اقلیم خشک و کم آبی این کشور تعبیر می‌شود.

پرچم پاراگوئه به عنوان نمادی از تاریخ و وحدت ملت پاراگوئه در مراسم‌های رسمی و رویدادهای ملی این کشور به کار می‌رود و نمایانگر تاریخچهٔ طولانی و فرهنگ متنوع این کشور است.

 پرچم کشور پاراگوئه

وبلاگ پیشنهادی