1402/12/12 23 : 47

معرفی پرچم کشور ترینیداد و توباگو + عکس

پرچم کشور ترینیداد و توباگو دارای طراحی جذابی است که نمادهایی از تاریخ و فرهنگ این کشور را نمایان می‌کند. طراحی پرچم ترینیداد و توباگو به شرح زیر است:

  • زمینهٔ قرمز: پرچم دارای زمینهٔ قرمز است که نمایانگر شجاعت و ایمان مردم ترینیداد و توباگو به استقلال و استقامت این کشور می‌باشد.

  • خطوط سفید و سیاه: در قسمت بالای پرچم، خطوط سفید و سیاه به صورت عریض درج شده‌اند. این خطوط نمایانگر تنوع فرهنگی و نژادی مردم ترینیداد و توباگو هستند.

  • دایرهٔ نوریه: در قسمت وسط پرچم، یک دایرهٔ نوریه با رنگ سفید و سیاه قرار دارد که نمایانگر نور آفتاب و ثبات در کشور است.

پرچم ترینیداد و توباگو به عنوان نمادی از استقلال، تنوع فرهنگی و وحدت ملت در مراسم‌های رسمی و ورزشی این کشور به کار می‌رود و نمایانگر تاریخچهٔ افتخارآمیز این جمهوری است.

پرچم کشور ترینیداد و توباگو

وبلاگ پیشنهادی