1402/12/12 22 : 57

معرفی پرچم کشور تووالو + معنی آن

پرچم کشور تووالو دارای یک طراحی معنادار و منحصر به فرد است که نمادهایی از تاریخ و فرهنگ این کشور را نمایان می‌کند. طراحی پرچم تووالو به شرح زیر است:

  • زمینهٔ آبی تیره: پرچم دارای زمینهٔ آبی تیره است که نمایانگر اقیانوس اطلس و اقتصاد معتمد تووالو بر اساس ماهیگیری و کشاورزی می‌باشد.

  • خورشید قرمز: در وسط پرچم، یک خورشید قرمز با هفت پر قرار دارد. این خورشید نمایانگر معنویت و فرهنگ مردم تووالو و همچنین هفت جزیره اصلی این کشور می‌باشد.

پرچم تووالو به عنوان نمادی از ثبات، تاریخچهٔ فرهنگی و معنویت ملت تووالو در مراسم‌های رسمی و ورزشی این کشور به کار می‌رود و نمایانگر تاریخچهٔ افتخارآمیز تووالو است.

پرچم کشور تووالو

وبلاگ پیشنهادی