1402/12/13 0 : 9

معرفی پرچم کشور چاد + عکس + معنی آن

پرچم کشور چاد دارای یک طراحی منحصر به فرد است که نمادهای معنوی و تاریخی این کشور را نمایان می‌کند. طراحی پرچم چاد به شرح زیر است:

  • زمینهٔ آبی: پرچم دارای زمینهٔ آبی رنگ است که نمایانگر رودخانه‌ها و منابع آبی غنی چاد می‌باشد.

  • خطوط عمودی زرد و خرمایی: در وسط پرچم، دو خط عمودی به رنگ‌های زرد و خرمایی قرار دارد. این خطوط نمایانگر نژاد مردم چاد و وحدت ملی در این کشور هستند. رنگ زرد نمایانگر آفتاب و گرمای چاد و رنگ خرمایی نمایانگر میهن و میوه‌های محلی است.

پرچم چاد به عنوان نمادی از تنوع فرهنگی و وحدت ملت چاد در مراسم‌های رسمی و مذهبی این کشور به کار می‌رود و نمایانگر تاریخچهٔ افتخارآمیز چاد است.

 پرچم کشور چاد

وبلاگ پیشنهادی