1402/12/07 13 : 27

پرچم کشور روآندا + معنی و توضیحات آن

پرچم کشور روآندا دارای طراحی ساده و زیبایی است. این پرچم به شرح زیر است:

  • زمینهٔ ابی: پرچم روآندا دارای زمینهٔ ابی رنگ است که نمایانگر آسمان آبی و آرامش است.

  • سه خط افقی چین‌شده در رنگ‌های سبز، زرد و سبز:

    • نوار سبز بالا: نمایانگر کشاورزی و ثروت طبیعی روآندا است.
    • نوار زرد وسط: نمایانگر صلح و امنیت در کشور است.
    • نوار سبز پایین: نمایانگر تنوع جمعیت و پیشرفت اقتصادی است.

پرچم روآندا به عنوان نمادی از ارزش‌های صلح، امنیت، و تنوع جمعیت در این کشور به کار می‌رود.

پرچم کشور روآندا

وبلاگ پیشنهادی