1402/12/07 15 : 27

معرفی کامل پرچم کشور برزیل

پرچم کشور برزیل دارای طراحی خاصی است که به عنوان یکی از پرچم‌های شناخته‌شده در جهان شناخته می‌شود. طراحی این پرچم به شرح زیر است:

  • زمینه یاخته‌ای (همچون آبی تیره): پس زمینه پرچم کشور برزیل به رنگ یاخته‌ای مشهور است که به عنوان "آبی و سفید" نیز شناخته می‌شود. این رنگ به عنوان نمایانگر آسمان آبی و اقیانوس اطراف کشور برزیل استفاده می‌شود.

  • نماد معروف ستاره:

    • در وسط پرچم، یک نماد سفید به شکل یک ستاره دیده می‌شود. این ستاره نمایانگر ایالت ریو دو ژانیرو و شهر ریو دو ژانیرو در کشور برزیل است.
    • نماد دیگری در پایین ستاره وجود دارد که به عنوان نماد "سرهنگ" یا "پول" شناخته می‌شود و نمایانگر ایالت ساؤپائولو و شهر ساؤپائولو است.

پرچم برزیل به عنوان نماد ملی و افتخار کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ورزشی و مراسم ملی به کار می‌رود و با توجه به طراحی و نمادهای آن، به تاریخ و فرهنگ غنی برزیل اشاره می‌کند.

پرچم کشور برزیل

وبلاگ پیشنهادی