1402/12/12 22 : 49

پرچم کشور سنت وینسنت و گرنادین + توضیحات آن

پرچم کشور سنت وینسنت و گرنادین دارای طراحی جذابی است که نمایانگر تاریخ و فرهنگ این کشور در کارائیب است. پرچم سنت وینسنت و گرنادین به شرح زیر است:

  • رنگ‌ها: پرچم دارای رنگ‌های پیش‌فرض آبی، سبز و زرد می‌باشد. رنگ آبی نمایانگر اقیانوس کارائیب و آسمان آبی است. رنگ سبز نمایانگر جزایر و طبیعت زیبای این کشور است. رنگ زرد نمایانگر آفتاب درخشان و پایداری است.

  • نماد ملی: در وسط پرچم، نماد ملی سنت وینسنت و گرنادین قرار دارد. این نماد شامل شراعی سفید است که از نیمه پرچم به وسط آن رسیده و سه دنباله نسبتاً بلند به سمت بالا دارد. این نماد نمایانگر شعار ملی "دانه به نور می‌آید" (Out of Many, One People) و همچنین وحدت و تنوع مردم این کشور است.

پرچم سنت وینسنت و گرنادین یکی از پرچم‌های جذاب در کارائیب است و نمایانگر زیبایی و تاریخ این کشور می‌باشد.

پرچم کشور سنت وینسنت و گرنادین

وبلاگ پیشنهادی