1402/12/07 14 : 51

معرفی پرچم کشور سنگال + معنی آن

پرچم کشور سنگال دارای طراحی معنوی و نمادین است که نمایانگر تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های این کشور آفریقایی است. پرچم سنگال به شرح زیر است:

  • رنگ‌ها: پرچم دارای سه رنگ اصلی است: زرد، قرمز، و سبز. این رنگ‌ها نمایانگر مفاهیم مختلفی هستند:

    • رنگ زرد نمایانگر ثروت معنوی و فرهنگ سنگال است.
    • رنگ قرمز نمایانگر زمین و مردم این کشور است.
    • رنگ سبز نمایانگر امید، تازگی، و تقدیر است.
  • نماد ملی: در وسط پرچم، یک نماد شناور به نام "لیون یا آرم لیون" قرار دارد. این آرم لیون نمایانگر شجاعت، قدرت، و استقلال سنگال است. این آرم لیون جزء ارمغان‌های سلطنتی از مملکت لئوپولد دوم بلژیک به سنگال است.

پرچم سنگال از لحاظ طراحی و نمادین بودن یکی از پرچم‌های جذاب در آفریقا است و تاریخ و فرهنگ این کشور را به خوبی نمایان می‌کند.

 پرچم کشور سنگال

وبلاگ پیشنهادی