1402/12/12 23 : 56

پرچم کشور عربستان سعودی + معنی و عکس

پرچم کشور عربستان سعودی دارای طراحی بسیار نمادین و معروفی است. این پرچم به شرح زیر است:

  • رنگ‌ها: پرچم عربستان سعودی دارای دو رنگ اصلی است:

    • رنگ سبز: نمایانگر اسلام و دینیت عربستان سعودی. این رنگ به عنوان نمایندهٔ دین اسلام در پرچم وجود دارد.
    • رنگ سفید: نمایانگر صفا و آزادی، و همچنین انسجام ملت عربستان سعودی.
  • نماد ملی: در وسط پرچم، نام خداوند "الله اکبر" با نوشتهٔ سیاه به شیوهٔ خوش‌نویسی نمایانگر اعتقاد مردم عربستان سعودی به دین اسلام و توحید است.

پرچم عربستان سعودی به عنوان نمادی از اسلام و وحدت ملت عربستان سعودی شناخته می‌شود و از لحاظ تاریخی و معنوی بسیار ارزشمند است.

پرچم کشور عربستان سعودی

وبلاگ پیشنهادی