1402/12/12 22 : 32

معرفی پرچم کشور کامرون + عکس و معنی

پرچم کشور کامرون دارای طراحی جالب و نمادینی است. این پرچم به شرح زیر است:

  • رنگ‌ها: پرچم کامرون دارای سه رنگ اصلی است:

    • رنگ سبز: نمایانگر طبیعت و ثروت‌های طبیعی کشور.
    • رنگ قرمز: نمایانگر شجاعت و ایمان ملت کامرون به مستقلیت و استقلال.
    • رنگ زرد: نمایانگر پخته‌سازی ملت و نقش برجسته کامرون در تاریخ و فرهنگ آفریقا.
  • نماد ملی: در وسط پرچم، نمایانگر یک کرهٔ زمین با دو کانون مرکزی است. این کرهٔ زمین نمایانگر واحد بودن ملت کامرون است، و دو کانون مرکزی نمایانگر دو گروه اصلی مردم کامرون، یعنی فرانسوی‌زبان و انگلیسی‌زبان، می‌باشد.

پرچم کامرون به عنوان نمادی از وحدت ملت و تنوع فرهنگی آن شناخته می‌شود و از لحاظ تاریخی و معنوی بسیار ارزشمند است.

پرچم کشور کامرون

وبلاگ پیشنهادی