1402/12/07 15 : 13

معرفی کامل پرچم کشور کنگو + عکس

پرچم کشور کنگو، که به نام "پرچم جمهوری دموکراتیک کنگو" نیز شناخته می‌شود، دارای طراحی خاصی است. این پرچم به شرح زیر است:

  • رنگ‌ها: پرچم کنگو دارای چهار رنگ اصلی است:

    • رنگ آبی تیره: در قسمت بالا سمت چپ پرچم قرار دارد.
    • رنگ آبی آسمانی: در قسمت بالا سمت راست پرچم و در کنار رنگ آبی تیره قرار دارد.
    • رنگ زرد: در قسمت پایین سمت چپ پرچم قرار دارد.
    • رنگ قرمز: در قسمت پایین سمت راست پرچم و در کنار رنگ زرد قرار دارد.
  • نماد ملی: پرچم کنگو دارای یک ستاره قرمز و بزرگ در وسط آبی تیره است. این ستاره نمایانگر نیروهای نخبه و وحدت ملت کنگو است.

پرچم کنگو به عنوان نمادی از استقلال و وحدت ملت در کنار تاریخی بلند از مبارزات آزادی‌بخش در کشور استفاده می‌شود. این پرچم از سال 2006 به عنوان پرچم رسمی جمهوری دموکراتیک کنگو به کار می‌رود.

 پرچم کشور کنگو

وبلاگ پیشنهادی