1402/12/13 0 : 29

معرفی پرچم کشور کویت + عکس و توضیحات آن

پرچم کشور کویت (Kuwait) دارای طراحی خاصی است که نمایانگر تاریخ و فرهنگ این کشور است. پرچم کویت به عنوان نماد ملی و رسمی این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای مشخصات زیر است:

  • رنگ‌ها: پرچم کویت شامل سه رنگ اصلی است:
    • رنگ آبی تیره: این رنگ به عنوان پس زمینه پرچم استفاده می‌شود و نمایانگر آسمان آبی کویت و دریای خلیج فارس است.
    • رنگ سفید: یک خط افقی سفید از وسط پرچم عبور می‌کند. این خط نمایانگر انتقال از زمانی که خلیج فارس را از عثمانی‌ها به عنوان قلمرو جدید اعلام کردند و استقلال کویت را تضمین کرد.
    • رنگ سبز: نماد بخشی از خاکستر کویت و مراتع طبیعی است.

پرچم کویت به عنوان نماد وحدت ملی و میراث فرهنگی این کشور تشخیص داده می‌شود. این پرچم به عنوان نماد رسمی کویت از سال 1961 میلادی به کار می‌رود.

 پرچم کشور کویت

وبلاگ پیشنهادی