1402/12/13 0 : 0

معرفی جامع راجب پرچم کشور ماسدونیا + عکس

پرچم کشور ماسدونیا، که به نام "پرچم سون" هم شناخته می‌شود، از یک زمینهٔ قرمز و با یک خورشید آفتاب در وسط طراحی شده است. این پرچم دارای الگوهای خاصی است که به شرح زیر است:

  • زمینهٔ پرچم، به رنگ قرمز است که نمایانگر شجاعت و اراده مردم ماسدونیا است.

  • در وسط پرچم، یک خورشید آفتاب با ۱۶ پر وجود دارد. این خورشید به نام "خورشید آفتاب ماسدونیایی" شناخته می‌شود. این نماد به تاریخ، میراث فرهنگی، و تاریخچهٔ باستانی ماسدونیا اشاره دارد. همچنین، تعداد ۱۶ پر این خورشید نمایانگر ۱۶ منطقهٔ تاریخی ماسدونیا است.

  • این پرچم به عنوان نماد ملی و رسمی کشور ماسدونیا در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی، و نمایش‌های مختلف به کار می‌رود.

پرچم ماسدونیا به عنوان نمادی از این کشور شناخته می‌شود و نمایانگر تاریخ و فرهنگ غنی این منطقه است.

پرچم کشور ماسدونیا

وبلاگ پیشنهادی