1402/12/13 0 : 34

معرفی پرچم کشور ماداگاسکار + معنی آن

پرچم کشور ماداگاسکار، که به نام "پرچم مدیشس" نیز شناخته می‌شود، دارای طراحی منحصر به فردی است. این پرچم دارای الگوهای خاصی است که به شرح زیر است:

  • پرچم ماداگاسکار دارای دو خط افقی عریض به رنگ‌های مختلف است. بالاترین خط افقی سبز و پایین‌ترین خط افقی آن قرمز است.

  • در وسط پرچم، یک مثلث قرمز با لبه‌های مشتقی به بالا قرار دارد. این مثلث به سمت پایین نگاه می‌کند و باعث می‌شود که پرچم یک طرح مثلثی داشته باشد.

  • در مرکز مثلث قرمز، تصویری از یک خمیر پیکر می‌آید. این خمیر نمایانگر حیوان ملی ماداگاسکار، یعنی "لمور" است.

  • پرچم ماداگاسکار به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی، و نمایش‌های مختلف استفاده می‌شود.

طراحی پرچم ماداگاسکار به وضوح به تنوع و ثروت طبیعی این کشور اشاره دارد و به عنوان نمادی از آن شناخته می‌شود.

پرچم کشور ماداگاسکار

وبلاگ پیشنهادی