1402/12/07 13 : 52

اطلاعات پرچم کشور شیلی

پرچم کشور شیلی دارای طراحی خاصی است که به عنوان "پرچم پنجره‌ای" نیز شناخته می‌شود. طراحی این پرچم به شرح زیر است:

  • زمینه با رنگ آبی تیره: پس زمینه پرچم کشور شیلی به رنگ آبی تیره می‌باشد. این رنگ به عنوان نمایانگر آسمان آبی و اقیانوس شیلی استفاده می‌شود.

  • نماد خورشید خورشیدی (پنجره‌ای): در وسط پرچم، یک نماد خورشید خورشیدی به رنگ زرد و قرمز قرار دارد. این نماد به عنوان "نجمه" شناخته می‌شود و به تاریخ 18 سپتامبر 1810 اشاره دارد، که به استقلال شیلی از اسپانیا منجر شد.

پرچم شیلی به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و فرهنگ شیلی است. طراحی این پرچم به ارتباط با رویدادهای تاریخی و مبارزات مردم شیلی برای استقلال اشاره دارد.

پرچم کشور شیلی

وبلاگ پیشنهادی