1402/12/07 14 : 47

همه چیز راجب پرچم کشور نیجر + عکس آن

پرچم کشور نیجر، کشوری واقع در غرب آفریقا، دارای طراحی خاص و تاریخی است. این پرچم به شرح زیر است:

  1. رنگ‌ها: پرچم نیجر دارای سه رنگ اصلی است:

    • سبز: نمایانگر خرمنزارها و مناظر طبیعی کشور نیجر.
    • سفید: نمایانگر صفا و پاکی کشور.
    • نارنجی: نمایانگر آفتاب و تقوا.
  2. نمادها و تصویر: پرچم نیجر دارای نمادی در وسط آن است که به نام "پایچه" (Ashoka Chakra) شناخته می‌شود. این نماد یک چرخ با 24 پر است که دایرهٔ نمایانگر آفتاب و روشنایی است. پایچه به رنگ نارنجی رنگ آمیزی شده است.

پرچم نیجر نمایانگر اصول صلح، صداقت و پیشرفت کشور است و نمادی از اعتقاد به این اصول در فرهنگ نیجر دارد.

پرچم کشور نیجر

وبلاگ پیشنهادی