1402/12/07 15 : 20

معرفی پرچم کشور نیجریه + معنی آن

پرچم کشور نیجریه یک پرچم بسیار زیبا و معنوی است. این پرچم دارای رنگ‌های مختلف و نمادهایی است که تاریخ و معناهای مهمی را نمایان می‌کند. پرچم نیجریه به شرح زیر است:

  1. رنگ‌ها:

    • سبز: این رنگ نمایانگر ثروت طبیعی و مناظر طبیعی کشور، به ویژه باغچه‌ها و کشاورزی نیجریه است.
    • سفید: سفید نمایانگر صلح و صفا است.
    • نارنجی: این رنگ نمایانگر آفتاب و تقوا است.
  2. نمادها و تصویر:

    • در وسط پرچم نیجریه، یک دایره نمایانگر آفتاب در حال طلوع و نیز جمهوریت است. این دایره به نام "پایچه" (Ashoka Chakra) شناخته می‌شود و به رنگ نارنجی است. این نماد در پرچم به تدریج از خارج به داخل به رنگ سبز تغییر می‌کند که نمایانگر پیشرفت و توسعه کشور است.

پرچم نیجریه نمادی از ایمان به اصول صلح، صفا، توسعه و جمهوریت است و در تاریخ کشور نقش مهمی داشته است. این پرچم از نظر طراحی و معناشناسی بسیار جذاب است.

پرچم کشور نیجریه

وبلاگ پیشنهادی