1402/12/07 15 : 4

معرفی پرچم کشور ونزوئلا + معنی آن + عکس

پرچم کشور ونزوئلا دارای طراحی خاصی است که نمادها و رنگ‌های مختلفی را دربرمی‌گیرد. این پرچم دارای مشخصات زیر است:

  • رنگ‌ها: پرچم ونزوئلا شامل سه رنگ اصلی است:

    1. زرد: رنگ زرد در پرچم نمایانگر ثروت کشور، نفت و معادن آن است.
    2. آبی: آبی نمایانگر اقیانوسهای ونزوئلا و آسمان آبی آن است.
    3. قرمز: رنگ قرمز نمایانگر قهری کشور در مقابل استبداد و ظلم و همچنین جنگ ملی آزادی و استقلال ونزوئلا از اسپانیا است.
  • نمادها و تصویر: در وسط پرچم ونزوئلا، نمایش یک پنج‌پردهٔ قلعهٔ «مقدس روشیا» (Castillo de la Roca Sagrada) وجود دارد. این قلعه در شهر ونزوئلاکا قرار دارد و نمایانگر مبارزات استقلالی و مقاومت مردم ونزوئلا در مقابل استبداد و استعمار است.

پرچم ونزوئلا نمایانگر تاریخچه و فرهنگ مبارزه‌آمیز این کشور است. طراحی آن به نمادهای مختلفی از جمله قهر، مبارزه برای استقلال و خودمختاری ونزوئلا اشاره دارد.

 پرچم کشور ونزوئلا

وبلاگ پیشنهادی