1402/12/07 15 : 32

معرفی کامل پرچم کشور هند

پرچم کشور هند یکی از پرچم‌های بزرگ و شناخته شده در جهان است و دارای طراحی خاصی می‌باشد. این پرچم به نام "تیرانگا" یا "پرچم ملی هند" هم شناخته می‌شود و دارای مشخصات زیر است:

  • رنگ‌ها: پرچم هند دارای سه رنگ اصلی است:

    1. نارنجی (پرتقالی) بالایی: این رنگ نمایانگر مذهبیت (هندوئیسم) کشور هند است.
    2. سفید در وسط: سفید نمایانگر صلح و دینامیک مخلوطی از ادیان مختلف و تنوع فرهنگی در هند است.
    3. سبز پایینی: رنگ سبز نمایانگر اسلام و مذهبیت مسلمانان در هند است. همچنین، این رنگ نمایانگر پیشرفت و مزارع کشاورزی هند نیز می‌باشد.
  • نمادها و تصویر: در وسط پرچم، چرخی به نام "آسکوکا چرخ" (Ashoka Chakra) وجود دارد. این چرخ 24 پر و 12 گره دارد و به نمایانگر چرخ حکمرانی سلطنتی شاه آشوک (Ashoka the Great) می‌باشد که در سده 3 پیش از میلاد حکومت می‌کرد. این چرخ نمایانگر عدالت، حقوق بشر، پیشرفت و برابری است.

پرچم هند به عنوان نمایانگر تنوع فرهنگی و مذهبی در کشور هند شناخته می‌شود و ارزش‌های مذهبی و انسانیتی مهمی را منعکس می‌کند.

 پرچم کشور هند

وبلاگ پیشنهادی