1402/12/07 13 : 59

پرچم کشور مالزی + معنی آن

پرچم کشور مالزی دارای طراحی منحصر به فردی است که به عنوان "پرچم کهنه" نیز شناخته می‌شود. طراحی این پرچم به شرح زیر است:

  • زمینه آحاد و تیره با 14 خط افقی و عمودی: پس زمینه پرچم مالزی به رنگ آحاد و تیره تقسیم شده است. این رنگ‌ها به عنوان نمایانگر همبستگی و تلاش برای وحدت در کشور مالزی استفاده می‌شوند.

  • نماد نیشان مالزی (جرجاره) و پره‌ها: در بالای پرچم، نمادی به نام "جرجاره" قرار دارد که به عنوان نماد ملی مالزی شناخته می‌شود. جرجاره به شکل بیشترین ستاره دیده می‌شود. همچنین، پره‌های قرمز و سفید در هر دو طرف نماد جرجاره واقع شده‌اند.

پرچم مالزی به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و فرهنگ مالزی است. طراحی این پرچم به تلاش برای وحدت مالزی و تنوع فرهنگی و قومی در این کشور اشاره دارد.

پرچم کشور مالزی

وبلاگ پیشنهادی