1402/12/07 14 : 49

پرچم کشور فیجی + اطلاعات آن

پرچم کشور فیجی دارای طراحی جذاب و منحصر به فردی است که به عنوان "پرچم جرجاره" شناخته می‌شود. طراحی این پرچم به شرح زیر است:

  • زمینه آبی: پس زمینه پرچم فیجی به رنگ آبی است. این رنگ به عنوان نمایانگر اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام در این منطقه استفاده می‌شود.

  • نماد نجمه (ستاره) قرمز با تاج بر روی سفید: در قسمت بالای پرچم، یک نماد نجمه قرمز به همراه یک تاج قرار دارد. این نماد به عنوان "نجمه" شناخته می‌شود و نمایانگر استقلال و توانایی مردم فیجی است.

پرچم فیجی به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و فرهنگ فیجی است. طراحی این پرچم به تاریخ استقلال فیجی از استعمار بریتانیا اشاره دارد.

پرچم کشور فیجی

وبلاگ پیشنهادی