1402/12/12 23 : 41

معرفی کامل پرچم کشور اندونزی

پرچم کشور اندونزی دارای طراحی ساده و برجسته‌ای است که به عنوان "پرچم میراه براو" نیز شناخته می‌شود. طراحی این پرچم به شرح زیر است:

  • زمینه با رنگ قرمز: پس زمینه پرچم اندونزی به رنگ قرمز می‌باشد. این رنگ به عنوان نمایانگر جریان خون ملت و استقلال این کشور از استعمار هلندی استفاده می‌شود.

  • پنج خشت سفید در وسط پرچم: در وسط پرچم، پنج خشت سفید به شکل V شکل می‌دهند. این پنج خشت نمایانگر پنج اصل ایدئولوژیکی پایه کشور اندونزی یعنی پنج اصل "پانچا سیلا" هستند که شامل ایمان به یک خدای واحد، عدالت اجتماعی، مذهب اسلام، دموکراسی و نوعی ملت‌گرایی هستند.

پرچم اندونزی به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی اندونزی است. طراحی این پرچم به ارتباط با پایه‌های فرهنگی و ایدئولوژیکی این کشور اشاره دارد.

پرچم کشور اندونزی

وبلاگ پیشنهادی