1402/12/12 23 : 29

پرچم کشور ژاپن + معنی و اطلاعات آن

پرچم کشور ژاپن دارای یک طراحی بسیار ساده و تاریخی به نام "نشانه نهانه کره" (نهانه نو مونشو) است. طراحی این پرچم به شرح زیر است:

  • زمینه سفید با یک دایره قرمز در وسط: پس زمینه پرچم ژاپن به رنگ سفید است که نمایانگر صفا و پاکی است. در وسط این زمینه سفید، یک دایره قرمز به نام "دایره خورشید" یا "نشانه نهانه کره" قرار دارد. این نماد به عنوان نماد ملی ژاپن شناخته می‌شود.

پرچم ژاپن به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و فرهنگ ژاپن است. طراحی این پرچم به عنوان نماد صلح و تاریخ بی‌نهایت ژاپن اشاره دارد.

پرچم کشور ژاپن

وبلاگ پیشنهادی