1402/12/13 0 : 35

معرفی کامل پرچم کشور هنگ کنگ

پرچم منطقه ویژهٔ مدیریتی هنگ کنگ (Hong Kong Special Administrative Region) که یک مستعمرهٔ پیشین بریتانیا و اکنون یک منطقهٔ ویژهٔ مذهبی اداری تحت سیادت چین است، دارای طراحی خاصی است. طراحی این پرچم به شرح زیر است:

- زمینه با رنگ قرمز: پس زمینه پرچم هنگ کنگ به رنگ قرمز است. این رنگ نمایانگر معنویت و مهمان‌نوازی در فرهنگ چینی است.

- نماد در خود پرچم: در وسط پرچم هنگ کنگ، یک نماد نمایانگر شهر هنگ کنگ و تاریخ آن قرار دارد. این نماد به عنوان "نماد پرچم هنگ کنگ" شناخته می‌شود و شامل ترکیبی از حروف چینی و مواردی نظیر نقشهٔ شهری هنگ کنگ است.

پرچم هنگ کنگ به عنوان نماد منطقهٔ ویژهٔ مدیریتی هنگ کنگ در مراسم‌ها و رویدادهای رسمی و مذهبی این منطقه به کار می‌رود. این پرچم نمایانگر تاریخ و فرهنگ متنوع هنگ کنگ، که به عنوان یک مرکز مالی و فرهنگی بزرگ در آسیا شناخته می‌شود، می‌باشد.

 پرچم کشور هنگ کنگ

وبلاگ پیشنهادی