1402/12/07 15 : 36

معرفی کامل پرچم کشور کلمبیا

پرچم کشور کلمبیا دارای طراحیی خاص و شناخته‌شده است. طراحی این پرچم به شرح زیر است:

  • زمینه با سه خط افقی با رنگ‌های زرد، آبی و قرمز: پس زمینه پرچم کلمبیا به سه خط افقی تقسیم شده است. رنگ خط بالایی زرد، رنگ خط میانی آبی و رنگ خط پایینی قرمز است.

  • نماد در وسط پرچم: در وسط پرچم، یک نماد وجود دارد که نمایانگر کلمبیا و تاریخ آن است. این نماد به عنوان "پرچم کلمبیا" شناخته می‌شود و شامل ترکیبی از حروف "C" و "O" است که نمایانگر کلمبیا و آمریکای جنوبی است.

پرچم کلمبیا به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و فرهنگ کلمبیا است. طراحی این پرچم به ارتباط با تاریخ استقلال کلمبیا از اسپانیا و ارزش‌های ملی این کشور اشاره دارد.

پرچم کشور کلمبیا

وبلاگ پیشنهادی