1402/12/07 13 : 31

اطلاعاتی راجب پرچم کشور پرو + معنی آن

پرچم کشور پرو دارای طراحی و نمادهای مهمی است که تاریخ و فرهنگ این کشور را نمایان می‌کند. طراحی پرچم پرو به شرح زیر است:

  • سه خط عمودی با رنگ‌های سفید (وسط)، قرمز (سمت چپ) و قرمز (سمت راست): پرچم پرو به سه خط عمودی تقسیم می‌شود. خط وسط به رنگ سفید است و دو خط دیگر به رنگ قرمز هستند. نمادگری از این خط‌ها به عنوان سه اصلی پرو (سوءالکو، آینتو، و پارو) دانسته می‌شود که توسط جنگجویان پرو در زمان مبارزه با استعمار واکاوا و نمایانگر قهر و جسارت ملت پرو می‌باشند.

پرچم پرو به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور است. طراحی این پرچم به ارتباط با تاریخ استقلال پرو از استعمار اسپانیا در قرن نوزدهم اشاره دارد.

پرچم کشور پرو

وبلاگ پیشنهادی