1402/12/12 23 : 38

معرفی پرچم کشور تاجیکستان

پرچم کشور تاجیکستان دارای طراحی خاصی است که نمایانگر تاریخ و فرهنگ این کشور می‌باشد. طراحی پرچم تاجیکستان به شرح زیر است:

  • زمینهٔ قرمز با نماد شمال الاستای کورس (آجری تاجیکستان) سفید در وسط: پس زمینه پرچم تاجیکستان به رنگ قرمز است که نمایانگر انرژی، قدرت، و تاریخ ملت تاجیکستان می‌باشد. روی این زمینهٔ قرمز، نماد شمال الاستای کورس یا آجری تاجیکستان به رنگ سفید وجود دارد. این نماد نمایانگر طبیعت بکر و کوهستانی تاجیکستان و نیز نماد تمدن و فرهنگ این کشور است.

پرچم تاجیکستان به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور است. طراحی این پرچم به ارتباط با تاریخ استقلال تاجیکستان از اتحاد جماهیر شوروی اشاره دارد.

پرچم کشور تاجیکستان

وبلاگ پیشنهادی