1402/12/13 0 : 44

همه چیز راجب پرچم کشور تونس

پرچم کشور تونس دارای طراحی خاصی است که نمایانگر تاریخ و فرهنگ این کشور می‌باشد. طراحی پرچم تونس به شرح زیر است:

  • زمینهٔ سفید با نماد دایره‌ای حمراء و یک پیشانی (نیسان یا سیکله) حمراء ساقط در وسط: پس زمینه پرچم تونس به رنگ سفید است که نمایانگر صفا و صلح است. در وسط این زمینه سفید، یک دایرهٔ حمراء با یک پیشانی (نیسان یا سیکله) حمراء ساقط وجود دارد. این نمادگری از دایره نمایانگر شمس (خورشید) و نمایانگر پیشرفت و پیروزی است.

پرچم تونس به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور است. طراحی این پرچم به ارتباط با تاریخ استقلال تونس از استعمار فرانسه اشاره دارد.

پرچم کشور تونس

وبلاگ پیشنهادی