1402/12/12 23 : 53

پرچم کشور انگلیس چه اطلاعاتی دارد؟

پرچم کشور انگلیس، به نام "پرچم سه‌گوشه" نیز شناخته می‌شود و دارای طراحی ساده و شناخته‌شده‌ای است. این پرچم از ترکیب سه باند افقی با رنگ‌های قرمز، سفید و آبی تشکیل شده است. این سه رنگ به ترتیب نمایانگر انگلیس، اسکاتلند و ولز هستند.

  • خط افقی بالا: رنگ قرمز
  • خط افقی وسط: رنگ سفید
  • خط افقی پایین: رنگ آبی

پرچم انگلیس علامتی از تاریخ و تاریخچه بلند این کشور است. این پرچم به عنوان نماد انگلیس و تعدادی از اجزای اتحادیه بریتانیا به کار می‌رود. اگرچه این پرچم در کشور انگلیس استفاده می‌شود، اما به عنوان پرچم ملی بریتانیا نیز شناخته می‌شود.

پرچم کشور انگلیس

همچنین وجود پرچم‌های مخصوص اسکاتلند، ولز و ایرلند شمم رنگ‌های افقی با پرچم انگلیس را ترکیب می‌کنند تا پرچم اتحادیه بریتانیا (پرچم کشور متحده بریتانیا و ایرلند شمم) را ایجاد کنند.

وبلاگ پیشنهادی