1402/12/12 23 : 22

پرچم کشور سوریه + اطلاعات و معنی آن

پرچم کشور سوریه دارای طراحی خاصی است که نمایانگر تاریخ و فرهنگ این کشور می‌باشد. طراحی پرچم سوریه به شرح زیر است:

  • زمینهٔ سه خط افقی با رنگ‌های قرمز (بالا)، سفید (وسط)، و سیاه (پایین) و دماغ ڷوڷویی در وسط: پرچم سوریه دارای سه خط افقی به رنگ‌های مختلف است. خط بالایی به رنگ قرمز، خط وسط به رنگ سفید، و خط پایینی به رنگ سیاه است. در وسط خط وسط (سفید)، یک دماغ ڷوڷویی وجود دارد که نمایانگر خودمختاری و مستقلیت سوریه از امپراتوری‌ها است.

پرچم سوریه به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور است. طراحی این پرچم به تاریخ مدت‌ها پیش برمی‌گردد و با تغییراتی که در طول تاریخ اعمال شده است، به پرچم کنونی سوریه منجر شده است.

پرچم کشور سوریه

وبلاگ پیشنهادی