1402/12/07 15 : 17

پرچم کشور اتریش + معنی و مفهوم آن

پرچم کشور اتریش دارای طراحی خاصی است که نمایانگر تاریخ و فرهنگ این کشور می‌باشد. طراحی پرچم اتریش به شرح زیر است:

  • زمینهٔ افقی با رنگ‌های قرمز و سفید: پرچم اتریش دارای زمینهٔ افقی با دو خط افقی به رنگ‌های قرمز (بالا) و سفید (پایین) است. این طراحی نمایانگر تاریخ و فرهنگ اتریش می‌باشد.

پرچم اتریش به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور است. این پرچم به عنوان "پرچم قرمز و سفید" نیز شناخته می‌شود و دارای تاریخ مرتبط با تاریخ اتریش و تاریخ حکومت این کشور است.

پرچم کشور اتریش

وبلاگ پیشنهادی