1402/12/12 22 : 55

پرچم کشور ازبکستان + معنی و مفهوم آن

پرچم کشور ازبکستان دارای طراحی خاصی است که نمایانگر تاریخ و فرهنگ این کشور می‌باشد. طراحی پرچم ازبکستان به شرح زیر است:

  • زمینهٔ سه خط افقی با رنگ‌های زیتونی (بالا)، سفید (وسط)، و زرد (پایین) و نمادهای رشته‌دار در وسط: پرچم ازبکستان دارای سه خط افقی با رنگ‌های مختلف است. خط بالایی به رنگ زیتونی یا سبز که به عنوان "رنگ پامیر" نیز شناخته می‌شود، خط وسط به رنگ سفید، و خط پایینی به رنگ زرد می‌باشد. در وسط پرچم، نمادهای رشته‌دار و طرح‌هایی به رنگ‌های مختلف وجود دارند که نمایانگر تاریخ و فرهنگ ازبکستان هستند.

پرچم ازبکستان به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور است. طراحی این پرچم دارای تاریخچه و اهمیت مخصوصی در ازبکستان است و نمایانگر اتحاد و تنوع مردم این کشور می‌باشد.

پرچم کشور ازبکستان

وبلاگ پیشنهادی