1402/12/12 23 : 42

پرچم کشور فیلیپین + معنی و مفهوم آن

پرچم کشور فیلیپین دارای طراحی جذاب و معنوی است که نمایانگر تاریخ و فرهنگ این کشور می‌باشد. طراحی پرچم فیلیپین به شرح زیر است:

  • زمینهٔ افقی با دو خط افقی: پرچم فیلیپین دارای زمینهٔ افقی با دو خط افقی است. خط بالایی به رنگ آبی، و خط پایینی به رنگ قرمز می‌باشد. این طراحی نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی فیلیپین می‌باشد.

پرچم فیلیپین به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور است. این پرچم دارای تاریخچه و اهمیت مخصوصی در تاریخ فیلیپین دارد و نمایانگر استقلال و تمایل به حفظ تاریخ و فرهنگ ملی این کشور می‌باشد.

پرچم کشور فیلیپین

وبلاگ پیشنهادی