1402/12/07 13 : 42

معنی و اطلاعاتی راجب پرچم کشور غنا

پرچم کشور غنا دارای طراحی جذاب و معانی مختلفی است که نمایانگر تاریخ و فرهنگ این کشور می‌باشد. طراحی پرچم غنا به شرح زیر است:

  • زمینهٔ افقی با خطوط افقی سه رنگی (سیاه، قرمز و سبز) و نمادهای ملی: پرچم غنا دارای زمینهٔ افقی با سه خط افقی به رنگ‌های سیاه (بالا)، قرمز (وسط)، و سبز (پایین) می‌باشد. در وسط پرچم، یک نجمه پنج‌پره به نام "ستارهٔ سودان" وجود دارد که نمایانگر آزادی غنا از استعمار است. همچنین، یک چرخ چهارصلیبی به نام "نماد آدینا" نیز در وسط پرچم قرار دارد که نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور است.

پرچم غنا به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور، از جمله استقلال و یکپارچگی ملت غنا می‌باشد.

پرچم کشور غنا

وبلاگ پیشنهادی