1402/12/07 15 : 19

همه چیز راجب پرچم کشور ویتنام

پرچم کشور ویتنام دارای طراحی منحصر به فردی است که نمایانگر تاریخ و فرهنگ این کشور می‌باشد. طراحی پرچم ویتنام به شرح زیر است:

  • زمینهٔ قرمز با یک ستاره و یک دایره نقطه‌ای زرد در وسط: پرچم ویتنام دارای زمینهٔ قرمز است که نمایانگر جنگ ملی و استقلال این کشور است. در وسط زمینهٔ قرمز، یک ستاره زرد و یک دایره نقطه‌ای زرد قرار دارد. ستاره نمایانگر مردم و دایره نقطه‌ای نمایانگر حکومت و دولت ویتنام است.

پرچم ویتنام به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور است. طراحی این پرچم دارای تاریخچه و اهمیت مخصوصی در تاریخ ویتنام دارد و نمایانگر تمایل به حفظ تاریخ و فرهنگ ملی این کشور می‌باشد.

پرچم کشور ویتنام

وبلاگ پیشنهادی