1402/12/12 23 : 40

معرفی پرچم کشور اندورا + معنی آن و اطلاعات

پرچم کشور اندورا دارای طراحی ساده و معنی‌داری است که نمایانگر تاریخ و ویژگی‌های این کشور می‌باشد. طراحی پرچم اندورا به شرح زیر است:

  • زمینهٔ آبی با تشکیل افقی و توده‌های سه‌تایی ستاره‌ای: پرچم دارای زمینهٔ آبی است که نمایانگر آسمان آبی این کشور می‌باشد. در وسط پرچم، یک سری توده‌های سه‌تایی به شکل مثلث‌های به رنگ طلایی وجود دارند. این توده‌ها نمایانگر سه ولایت اصلی این کشور به نام‌های آندورا لا ولیا، آندورا لا اولیا، و آندورا لا اسکورسا می‌باشند. هر توده دارای یک ستاره به رنگ طلایی در وسط خود است که نمایانگر سرزمین اندورا می‌باشد.

پرچم اندورا به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور است. طراحی این پرچم دارای تاریخچه و اهمیت مخصوصی در تاریخ اندورا دارد و نمایانگر تمایل به حفظ تاریخ و فرهنگ ملی این کشور می‌باشد.

پرچم کشور اندورا

وبلاگ پیشنهادی