1402/12/12 23 : 35

پرچم کشور استونی + عکس و توضیحات آن

پرچم کشور استونی دارای طراحی ساده و معنی‌داری است که نمایانگر تاریخ و فرهنگ این کشور می‌باشد. طراحی پرچم استونی به شرح زیر است:

  • زمینهٔ افقی با خطوط آبی، سیاه و سفید: پرچم دارای زمینهٔ افقی با سه خط به رنگ‌های آبی (بالا)، سیاه (وسط)، و سفید (پایین) است. این رنگ‌ها نمایانگر تاریخچه و ویژگی‌های مختلف این کشور هستند. رنگ آبی نمایانگر آسمان و دریاهای اطراف استونی می‌باشد، رنگ سیاه نمایانگر جمعیت ملت و سرزمین آن است، و رنگ سفید نمایانگر امید، صلح، و نور می‌باشد.

پرچم استونی به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، ورزشی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور است. طراحی این پرچم دارای تاریخچه و اهمیت مخصوصی در تاریخ استونی دارد و نمایانگر تمایل به حفظ تاریخ و فرهنگ ملی این کشور می‌باشد.

پرچم کشور استونی

وبلاگ پیشنهادی