1402/12/07 15 : 25

معرفی کامل پرچم کشور افغانستان + عکس

پرچم کشور افغانستان دارای طراحی خاص و معنی‌داری است که نمایانگر تاریخ و معنی‌های مختلف این کشور می‌باشد. طراحی پرچم افغانستان به شرح زیر است:

  • زمینهٔ افقی با سه خط رنگی: پرچم دارای زمینهٔ افقی با سه خط به رنگ‌های مختلف است. خط بالا به رنگ سیاه، خط میانی به رنگ آبی، و خط پایین به رنگ قرمز می‌باشد.

  • تکهٔ نمایانگر در وسط با قرمز و شمشاد: در وسط پرچم، یک تکهٔ سفید نمایانگر شمشاد (یک نوع پرندهٔ خودمخصوص) با قرمز پرها و دم وجود دارد. این نماد نمایانگر استقلال و استواری افغانستان و ارزش‌های ملی این کشور است.

پرچم افغانستان به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، ورزشی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور است. طراحی این پرچم دارای تاریخچه و اهمیت مخصوصی در تاریخ و فرهنگ افغانستان دارد و نمایانگر تمایل به حفظ تاریخ و فرهنگ ملی این کشور می‌باشد.

پرچم کشور افغانستان

وبلاگ پیشنهادی