1402/12/07 15 : 18

پرچم کشور السالوادور + توضیحات و عکس

پرچم کشور السالوادور دارای طراحی خاص و معنی‌داری است که نمایانگر تاریخ و معنی‌های مختلف این کشور می‌باشد. طراحی پرچم السالوادور به شرح زیر است:

  • زمینهٔ افقی با دو خط رنگی: پرچم دارای زمینهٔ افقی با دو خط به رنگ‌های مختلف است. خط بالا به رنگ آبی و خط پایین به رنگ سفید می‌باشد. این رنگ‌ها نمایانگر تاریخچه و ویژگی‌های مختلف این کشور می‌باشند.

  • لگوی پرچم در وسط با دو پیش‌زمینه: در وسط پرچم، یک لگوی پرچم کوچک وجود دارد که شامل رنگ‌های آبی و قرمز است. این لگو نمایانگر نماد السالوادور با رنگ‌های ملی این کشور است.

پرچم السالوادور به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، ورزشی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور است. طراحی این پرچم دارای تاریخچه و اهمیت مخصوصی در تاریخ و فرهنگ السالوادور دارد و نمایانگر تمایل به حفظ تاریخ و فرهنگ ملی این کشور می‌باشد.

پرچم کشور السالوادور

وبلاگ پیشنهادی