1402/12/07 14 : 1

پرچم کشور اوکراین و توضیحات تکمیلی + عکس

پرچم کشور اوکراین دارای طراحی خاص و معنی‌داری است که نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور می‌باشد. طراحی پرچم اوکراین به شرح زیر است:

  • زمینهٔ افقی با دو خط رنگی: پرچم دارای زمینهٔ افقی با دو خط به رنگ‌های مختلف است. خط بالا به رنگ آبی (آسمان) و خط پایین به رنگ زرد (مزارع و طلا) می‌باشد.

  • لگوی پرچم در وسط: در وسط پرچم، یک لگوی پرچم کوچک تر با رنگ آبی و زرد وجود دارد. این لگو نمایانگر نماد اوکراین با رنگ‌های ملی این کشور است.

رنگ‌های آبی و زرد در پرچم اوکراین نمایانگر ارزش‌های ملی این کشور هستند. آبی به عنوان نماد آسمان و آب، و زرد به عنوان نماد خورشید و خرمایی‌های مزارع نمایانگر ویژگی‌های جغرافیایی و تاریخی اوکراین می‌باشند.

پرچم اوکراین به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، ورزشی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور است. طراحی این پرچم دارای تاریخچه و اهمیت مخصوصی در تاریخ و فرهنگ اوکراین دارد و نمایانگر تمایل به حفظ تاریخ و فرهنگ ملی این کشور می‌باشد.

پرچم کشور اوکراین

وبلاگ پیشنهادی