1402/12/07 14 : 36

معرفی و معنی پرچم کشور اسپانیا

پرچم کشور اسپانیا دارای یک طراحی جذاب و معروف است که به عنوان "پرچم سه خط" یا "پرچم کشتی" نیز شناخته می‌شود. طراحی این پرچم به شرح زیر است:

  • خط افقی بالا: رنگ قرمز
  • خط افقی وسط: رنگ زرد (نارنجی)
  • خط افقی پایین: رنگ قرمز

پرچم اسپانیا دارای دو نماد معروف است:

  1. گرگ و تخم مرغ: در وسط خط افقی زرد (نارنجی) پرچم، یک گرگ نقش‌بسته به رنگ قرمز و یک تخم مرغ به رنگ قرمز نیز قرار دارند. این نمادها به نام "گرگ و تخم مرغ" شناخته می‌شوند و به عنوان نماد ملی اسپانیا شناخته می‌شوند. این نمادها به تاریخ افسانه‌ای کشور اسپانیا و تاریخی که به شکل گرگ و تخم مرغ در کتاب‌های اسطوره‌ای آمده است، بازمی‌گردند.

  2. پیکان‌ها: پیکان‌ها به عنوان نمادهای تاریخی اسپانیا به پرچم افزوده شده‌اند. این نمادها نمایانگر تاریخ نظامی و اهمیت نظامی در تاریخ این کشور می‌باشند.

پرچم اسپانیا به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، رویدادهای ورزشی، و مراسم ملی به کار می‌رود.

 پرچم کشور اسپانیا

وبلاگ پیشنهادی