1403/03/02 14 : 39

پرچم کشور باهاما + توضیحات و عکس

پرچم کشور باهاما دارای طراحی جذاب و معنی‌داری است که نمایانگر تاریخ و ارزش‌های این کشور دریایی می‌باشد. طراحی پرچم باهاما به شرح زیر است:

  • زمینهٔ افقی با سه خط رنگی: پرچم باهاما دارای زمینهٔ افقی با سه خط به رنگ‌های مختلف است. خط بالاتر به رنگ آبی، خط وسط به رنگ زرد، و خط پایین به رنگ سبز می‌باشد.

  • نماد‌های درون خط‌ها: در خط آبی بالاتر، یک نماد دریایی به نام "پیگاهو" (Conch Shell) وجود دارد که نمادی از زیبایی دریا و زندگی دریایی است. در خط زرد وسط، نمادی از خورشید طلایی وجود دارد که به نمایانگر آفتاب طلایی باهاما می‌باشد. در خط سبز پایین، نماد یک نخل‌خرما و یک قایق به نمایانگر طبیعت زیبای باهاما و معیشت مردم آنجا می‌باشد.

رنگ‌ها و نمادهای پرچم باهاما نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور دریایی هستند. آبی به عنوان نماد دریا و زیبایی آب‌های اطراف باهاما، زرد به عنوان نماد آفتاب طلایی و جاذبه‌های گردشگری، و سبز به عنوان نماد طبیعت بکر و فرهنگ محلی می‌باشند.

پرچم باهاما به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، ورزشی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور است. طراحی این پرچم دارای تاریخچه و اهمیت مخصوصی در تاریخ و فرهنگ باهاما دارد و نمایانگر تمایل به حفظ تاریخ و فرهنگ ملی این کشور می‌باشد.

پرچم کشور باهاما

وبلاگ پیشنهادی