1402/12/07 13 : 44

همه چیز راجب پرچم کشور برونئی + عکس و معنی

پرچم کشور برونئی دارای طراحی ساده و معنی‌داری است که نمایانگر تاریخ و ارزش‌های این کشور آسیایی می‌باشد. طراحی پرچم برونئی به شرح زیر است:

  • زمینهٔ سفید: پرچم برونئی دارای زمینهٔ سفید است که نمایانگر صفا و صمیمیت است.

  • نماد طلائی و دو نیم‌دایره در وسط پرچم: در وسط پرچم برونئی، یک نماد طلائی به شکل یک دایره قرار دارد که در داخل آن دو نیم‌دایره به شکل کامل تشکیل می‌دهند. این دو نیم‌دایره به نمایانگر مسجد برونئی به نام "مسجد سلطان عمر علی سیف‌الدین" هستند.

رنگ‌ها و نمادهای پرچم برونئی نمایانگر تاریخ و فرهنگ این کشور آسیایی هستند. سفید به عنوان نماد صفا و صمیمیت، و طلایی به عنوان نماد دین و مسجد اهمیت دارند.

پرچم برونئی به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، ورزشی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و ارزش‌های ملی این کشور است. طراحی این پرچم دارای تاریخچه و اهمیت مخصوصی در تاریخ و فرهنگ برونئی دارد و نمایانگر تمایل به حفظ تاریخ و فرهنگ ملی این کشور می‌باشد.

پرچم کشور برونئی

وبلاگ پیشنهادی