1403/03/02 15 : 33

معرفی کامل پرچم کشور بریتانیا + عکس

پرچم کشور بریتانیا، که به نام "پرچم اتحادیه جک" (Union Jack) نیز شناخته می‌شود، یکی از پرچم‌های تاریخی و شناخته‌شده جهان است. طراحی این پرچم به شرح زیر است:

  • صلیب قرمز در پس زمینه آبی: پرچم بریتانیا دارای زمینهٔ آبی با یک صلیب قرمز در وسط آن است. این صلیب به نام "صلیب جرج" (St. George's Cross) شناخته می‌شود و نمایانگر پادشاهی انگلستان است.

  • صلیب سفید بر روی صلیب قرمز: بر روی صلیب قرمز انگلیس، یک صلیب سفید به نام "صلیب آندرو" (St. Andrew's Cross) وجود دارد که نمایانگر پادشاهی اسکاتلند است.

  • صلیب قرمز به عنوان پس زمینه صلیب آندرو: پس زمینهٔ صلیب آندرو سفید است و به عنوان پس زمینه برای صلیب سفید عمل می‌کند.

  • صلیب نواحی سفید بر روی صلیب آندرو: بر روی صلیب آندرو، یک صلیب کوچک سفید به نام "صلیب پاتریک" (St. Patrick's Cross) وجود دارد که نمایانگر پادشاهی ایرلند است.

پرچم کشور بریتانیا نمایانگر اتحاد چهار اقلیم اصلی کشور بریتانیا است: انگلستان، اسکاتلند، ولز، و ایرلند شمالی. این پرچم در مراسم‌های رسمی، تاریخی، و مذهبی کشور بریتانیا به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و اتحاد این اقلیم‌های مختلف می‌باشد.

 پرچم کشور بریتانیا

وبلاگ پیشنهادی