1402/12/07 14 : 36

معرفی کامل پرچم کشور بلیز + عکس

پرچم کشور بلیز یک پرچم جذاب و با طراحی منحصر به فرد دارد که نمایانگر تاریخ و طبیعت بلیز است. طراحی پرچم بلیز به شرح زیر است:

  • زمینهٔ آبی تیره با نماد سفید و یک خط قرمز: پرچم بلیز دارای زمینهٔ آبی تیره است که در وسط آن یک نماد سفید و یک خط قرمز افقی قرار دارد.

  • نماد سفید: نماد سفید در وسط پرچم به شکل یک مربع شکل‌دهی شده است که در داخل آن نمایانگر طبیعت و غنای طبیعی بلیز می‌باشد. این نماد به نام "کوت کوت" شناخته می‌شود.

  • خط قرمز: خط قرمزی که بر روی پرچم افقی قرار دارد نمایانگر شجاعت ملت بلیز است.

پرچم بلیز نمایانگر طبیعت زیبا و ثروت طبیعی این کشور در آمریکای مرکزی است. طراحی آبی تیره به نمایانگر دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و نماد سفید به نمایانگر غنای طبیعی و مناظر زیبای بلیز می‌باشد. خط قرمز نیز به عنوان نمادی از شجاعت و قهری ملت بلیز در تاریخ و مبارزات ملی آن تفسیر می‌شود.

پرچم بلیز به عنوان نماد ملی این کشور در مراسم‌های رسمی، ورزشی، رویدادهای ملی و مذهبی، و مراسم مختلف به کار می‌رود و نمایانگر تاریخ و فرهنگ بلیز می‌باشد.

پرچم کشور بلیز

وبلاگ پیشنهادی